Conférence Laurent SCHONCKERT "d'Entwëcklung vun der Grande Distribution zu Lëtzebuerg"

vendredi 23 mars 2018, Restaurant DE JANGELI